Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Ο αγώνας για την ισότητα αποτελεί έναν αγώνα για μια κοινωνία δίκαιη, συμπεριληπτική και βαθιά δημοκρατική

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους αγώνες των γυναικών για την εξάλειψη των ανισοτήτων, των διακρίσεων και των εξουσιαστικών σχέσεων που σχετίζονται με το φύλο.

Οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές του ΠΑΣΟΚ, ειδικά τη δεκαετία του 1980, σχετικά με τα ζητήματα τις ισότητας των φύλων, έριξαν ασφαλώς πολύ νερό στον μύλο της προαγωγής της θέσης της γυναίκας στη χώρα μας.

Τριάντα χρόνια μετά όμως, το νερό φαίνεται ότι στέρεψε.

Κάποια στοιχεία είναι ενδεικτικά.

Οι Ελληνίδες αντιμετωπίζουν μακράν την υψηλότερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αριθμός των γυναικοκτονιών και άλλων περιστατικών έμφυλης βίας παρουσιάζει έκρηξη.

Η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών στη Βουλή σήμερα, είναι τόσο χαμηλή, που φέρνει τη χώρα μας στην 107η θέση παγκοσμίως.

Ακόμη χειρότερη η εικόνα της συμμετοχής των γυναικών στην κυβέρνηση.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ συνθέτουν ένα πλαίσιο οριζόντιων και διατομεακών παρεμβάσεων που αναδεικνύουν την ισότητα ως συλλογική κοινωνική επιδίωξη με επιμέρους στόχους:

– Την ενδυνάμωση των γυναικών στην αγορά εργασίας

– Την αύξηση της εκπροσώπησής τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων

– Την ένταξη της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση

– Τις αναγκαίες δομικές αλλαγές ως αντίβαρο στην ανισότητα

– Την ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης βίας και την υποστήριξη των θυμάτων.

Γιατί ο αγώνας για την ισότητα αποτελεί έναν αγώνα για μια κοινωνία δίκαιη, συμπεριληπτική και βαθιά δημοκρατική

Scroll to Top