Νομοσχέδιο ιδιωτικοποιήσεων, εργασιακού μεσαίωνα, απευθείας αναθέσεων και κομματικών διορισμών

Ομιλία μου κατά τη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα»

Το παρόν πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών είναι ένα νομοσχέδιο ιδιωτικοποιήσεων, εργασιακού μεσαίωνα, απευθείας αναθέσεων και κομματικών διορισμών.

Ενώ η Ευρώπη αλλάζει πολιτική και προχωρά σε κρατικοποιήσεις, για να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις που δημιουργούν η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές αναταράξεις, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη Γερμανία με τον ενεργειακό κολοσσό UNIPER, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί ακριβώς τον αντίθετο δρόμο. Προωθεί την μαζική ιδιωτικοποίηση όλων των Ανωνύμων Εταιρειών στις οποίες έχει ακόμη συμμετοχή το δημόσιο, είτε είναι εντός, είτε εκτός του Υπερταμείου.

Δεν διστάσατε, κύριοι της κυβέρνησης, πριν από ένα μήνα, να παρακάμψετε νομοθετικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματική τη μεταβίβαση του 50% + 1 των μετοχών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και της Ε.Υ.Α.Θ. στο Υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί χωρίς στοιχειώδη έλεγχο και λογοδοσία.

Και τώρα θυμηθήκατε κύριε Υπουργέ, να ζητήσετε να καλέσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών το Υπερταμείο για να μας ενημερώσει  για τη διαχείριση της περιουσίας του;

Δεν το προβλέπει αυτό ο ν.4389/2016 στο άρθρο 202;

Το εφαρμόσατε τα τελευταία τρία χρόνια; Όχι βέβαια.

Εμείς καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο διότι:

 1. Στις διατάξεις για τον ορισμό των διοικήσεων των εταιρειών παρακάμπτεται πλήρως η Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
 2. Η Βουλή δεν θα ενημερώνεται και δεν θα γνωμοδοτεί για τα στρατηγικά σχέδια των ανωνύμων εταιρειών.
 3. Δίνετε την υπερεξουσία στον Υπουργό Οικονομικών να «εκποιεί ελευθέρως» τις μετοχές που κατέχει το Δημόσιο σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, χωρίς καμία άλλη γνωμοδότηση δημόσιου οργάνου, χωρίς έλεγχο ή ασφαλιστική δικλείδα και χωρίς τη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού.

Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός εξαγγέλλει το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας, η κυβέρνηση συνεχίζει να ασκεί τον πιο σκληρό πυρήνα της μνημονιακής πολιτικής.

 • Φτιάχνετε σύστημα προσλήψεων σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, κατά παρέκκλιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δημιουργώντας εργαζόμενους με το minimum των εργασιακών δικαιωμάτων.

Στις θυγατρικές του Υπερταμείου προβλέπετε μισθώσεις έργου με φυσικά πρόσωπα και συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων, τη στιγμή που ο ν.4052/2012 απαγορεύει την απασχόληση μισθωτού με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, όταν ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του νόμου για το ΑΣΕΠ.  

Έτσι, στις εταιρείες που παράγουν συγκοινωνιακό έργο δημιουργείτε εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων που δεν θα τους διέπουν ούτε οι γενικοί κανονισμοί προσωπικού, ούτε οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Οι εποχικοί, οι εργολαβικοί και οι ορισμένου χρόνου εξειδικευμένοι εργαζόμενοι, όπως ηλεκτροδηγοί, μηχανοδηγοί, οδηγοί και τεχνικοί μέχρι να εκπαιδευτούν και να μπουν στην παραγωγή του συγκοινωνιακού έργου θα έχει τελειώσει η σύμβασή τους.

Επιπλέον στο νομοσχέδιο, με τις καταργούμενες διατάξεις, στην πράξη αναστέλλετε επιχειρησιακές συμβάσεις, ακόμη και για το υφιστάμενο προσωπικό, ενώ καταργείτε από την 31/12/2025 το μεταβατικό πλαίσιο για τον ΟΑΣΑ, τη ΣΤΑΣΥ και τον ΟΣΥ, καθορίζοντας την αφετηρία της πλήρους ιδιωτικοποίησης των αστικών συγκοινωνιών.  

 • Στήνετε συστήματα προμηθειών που θα αποκλίνουν σταδιακά από τους ευρωπαϊκούς κανόνες του ν. 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Κρίσιμα έργα υποδομών για τη χώρα δεν θα εξυπηρετούν τον εθνικό σχεδιασμό στις μεταφορές και στα δίκτυα, αλλά τις σκοπιμότητες των Διοικήσεων αυτών των επιχειρήσεων ή αυτών που τις διόρισαν.

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διατύπωσε ήδη σοβαρές επιφυλάξεις.

Σοβαρές επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και για την παράνομη παράταση και επέκταση του μεταφορικού έργου στους ιδιώτες των ΚΤΕΛ που φέρατε πριν από λίγους μήνες και την ξαναφέρνετε τώρα ξαναγραμμένη, γιατί χτύπησε στον τοίχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η αρχική σύμβαση των ΚΤΕΛ προβλέπει τα Λεωφορεία τους να έχουν  τηλεματική

Η σύμβαση τελειώνει στις 6 Οκτωβρίου και ακόμα δεν έχει μπει ούτε σε ένα λεωφορείο.

Αυτό σημαίνει ότι ο ΟΑΣΑ δεν μπορεί να ελέγξει εάν πραγματοποιούν τα δρομολόγια που τους έχουν αναθέσει.

Κι εσείς θέλετε να τους δώσετε

 • ΚΑΙ παράταση ένα χρόνο
 • ΚΑΙ 25% περισσότερες Λεωφορειακές γραμμές
 • ΚΑΙ περισσότερα χρήματα.

Βεβαίως, την πολιτική για την σταδιακή ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών που εσείς συνεχίζετε, την ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών.

Αυτό το χαρακτήρα των συγκοινωνιών υπερασπίζονται σήμερα και οι εργαζόμενοι με την απεργία τους και αυτόν τον αγώνα και πάλι θα τον κερδίσουν, όπως το έχουν κάνει ήδη και στο παρελθόν.

 • Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: Κατανοούμε την αξία τους, αλλά θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που συλλέγουν, τηρούν και διαθέτουν, πρέπει να είναι πλήρως στεγανοποιημένα.

Όμως εσείς προβλέπετε ότι η διοίκηση της Αρχής θα διορίζεται, χωρίς τις θεσμικές δικλείδες που προβλέπονται για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές. Δηλαδή ενισχύετε τη λογική σας για κομματικό κράτος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη

 • ούτε τους δημοκρατικούς θεσμούς σέβεται,
 • ούτε τις κοινωνικές ανάγκες εξυπηρετεί.

Αντί να ακούει τις ανάγκες των πολιτών, κρυφακούει τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Αυτές οι πολιτικές, αλλά και η αλαζονεία της κυβέρνησης θα προκαλέσουν τελικά και την εκκωφαντική πτώση της.

Scroll to Top