Η ποιότητα της δημοκρατίας μας είναι ένα διαρκές ζητούμενο – Δήλωση

Χθες στο Προεδρικό Μέγαρο τιμήσαμε την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας το 1974.

Ενός γεγονότος που συνέβη υπό τις τραυματικές συνθήκες της προδοσίας της Κύπρου.

Η ιστορία βεβαίως έδειξε ότι ο ουσιαστικός εκδημοκρατισμός της χώρας ολοκληρώθηκε 7 χρόνια μετά, το 1981.

Ωστόσο, η επέτειος αυτή αποτελεί πλέον κάθε χρόνο και μια ευκαιρία απολογισμού της ποιότητας της δημοκρατίας μας, που οφείλει να είναι συμμετοχική και περιεκτική, να βασίζεται στην ανοιχτή διαβούλευση και το διάλογο, να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, να προστατεύει τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, να διασφαλίζει συνθήκες διαφάνειας και ελευθερίας στην πληροφόρηση και ενημέρωση, να προστατεύει το κύρος των θεσμών της και την ακεραιότητα όλων των πυλώνων της, να προωθεί τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και πάνω από όλα να λειτουργεί υπέρ του συνόλου των πολιτών και όχι μιας ελίτ.

Αυτή η ποιότητα δημοκρατίας είναι ένα διαρκές ζητούμενο.

Scroll to Top