Επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για το ΚΕΑΤ: “Σιγή”…η απάντηση της Υφυπουργού Δ. Μιχαηλίδου.

Το ζήτημα της τροποποίησης του παρωχημένου Οργανισμού του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), με στόχο την ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ωφελούμενους, αλλά και την αναβάθμιση του Κέντρου, ώστε να αναδειχθεί σε εθνικό φορέα εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ατόμων με οπτική αναπηρία έθεσα στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν αιτήματος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών, αλλά η απάντηση της Υφυπουργού κ. Δόμνας Μιχαηλίδου ήταν η σιγή!

Ως ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θεωρούμε ότι απαιτείται επικαιροποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού του ΚΕΑΤ ώστε

– να συμβαδίσει με τα διεθνή πρότυπα,

– να αποκτήσει μόνιμες θέσεις προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες στον τομέα της Ειδικής Αγωγής,

– να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες των τυφλών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας κι όχι μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη,

– αλλά και να συμπεριλάβει στο έργο του την παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα που τυφλώνονται σε μεγάλη ηλικία και για τα οποία δεν υπάρχει σήμερα καμία πρόνοια.

– να δημιουργηθούν «Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για τυφλούς που έχουν και επιπρόσθετες αναπηρίες» (όπως νοητική αναπηρία, αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές) ένα ζήτημα εξαιρετικά κρίσιμο για τους γονείς, που δεν γνωρίζουν τι θα γίνει με τα παιδιά τους εάν αυτοί φύγουν από τη ζωή.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται σήμερα συνολική αξιολόγηση του έργου και της λειτουργίας του ΚΕΑΤ.

Τα κενά του ΚΕΑΤ, επιχειρείται εδώ και χρόνια να καλυφθούν με την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού μέσω της ΑΜΚΕ «Πρωτοπορία», το οποίο όμως εργάζεται με συμβάσεις εργασίας που δεν έχουν ετήσια διάρκεια και με χαμηλές αμοιβές. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού στο ΚΕΑΤ και να υπάρξει μοριοδότηση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό μέσω της ΑΜΚΕ, με τρόπο που να μην παραβιάζει την υπάρχουσα νομολογία για τη μοριοδότηση στους διαγωνισμούς. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία αυτού του προσωπικού και να μην διαταραχθεί η υπάρχουσα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ειδική Εκπαίδευση.

Έθεσα επίσης το ζήτημα του οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές στην ΑΜΚΕ «Πρωτοπορία», ο οποίος ενώ ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, είναι αδιανόητο ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός το οποίο δημιουργεί καχυποψία και εγείρει ερωτηματικά.

Scroll to Top