Ανάλγητη και υποκριτική η στάση της κυβέρνησης απέναντι στα θύματα της πυρκαγιάς στο Μάτι

Ενώ τα στελέχη της ΝΔ έως το 2019, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, μνημόνευαν συνεχώς τα θύματα της πυρκαγιάς στο Μάτι, σήμερα ως Κυβέρνηση ασκούν Έφεση κατά των δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους συγγενείς τους!!

Η Κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να κρύβεται πίσω από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 100Α του Συντάγματος έχει ως σκοπό όχι μόνο τη δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου, αλλά και την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και τον συμβιβασμό σε διαφορές με αυτό, ενώ και με το νέο Οργανισμό του που κυρώθηκε με τον ν.4831/2021 προβλέπονται οι διαδικασίες άσκησης των αρμοδιοτήτων συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών ή της αναγνώρισης απαιτήσεων.

Για το λόγο αυτό έθεσα στον Υπουργό Οικονομικών τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Γιατί δε μεριμνήσατε ώστε το ΝΣΚ να ασκήσει την προβλεπόμενη αρμοδιότητα για την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή και για τον συμβιβασμό με συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι;
  • Σκοπεύετε έστω και τώρα να προβείτε στις δέουσες ενέργειες ή θα συνεχίσετε εσείς και τα υπόλοιπα Κυβερνητικά στελέχη να επικαλείστε τα 101 θύματα και τους συγγενείς τους μόνο για τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες σας;

Scroll to Top